Undervisningsplan

Det tas forbehold om endringer

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.08.2007Christopher Prescott  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00  Miljøarkeologiske konsepter, humanøkologi  Dinacauze kap.I, 1-79; Butzer, 3-32 
31.08.2007Christopher Prescott   Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Radiometrisk datering, kronologi  Dinacauze kap.II, 83-135. Aitken 3 & 4: 56-114

MERK ENDRING FRA ONSDAG TIL FREDAG 

05.09.2007Christopher Prescott   Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Geomorfologi  Dincauze, kap 9 &10, 193-251 
12.09.2007Marianne Nitter, Arkeologisk museum i Stavanger  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Klima  Dinacauze kap 7 &8, 137-191 
19.09.2007Espen Uleberg, KHM, UiO  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   En studie fra de sør-norske fjell  Se artikkel Uleberg, E. 2003. SETTLEMENT PATTERNS AND LANDSCAPE PERCEPTIONIN NORWEGIAN HIGH MOUNTAINS IN THE STONE AGE i Ts. Tsonev and E. Montagnari Kokelj (eds.) The Humanized Mineral World: Towards social and symbolic evaluation of prehistoric technologies in South Eastern Europe Proceedings of the ESF workshop, Sofia - 3-6 September 2003. ERAUL 103, 83-87.

Lagt ut på Fronersiden i pdf. 

26.09.2007Elise Naumann  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Humanosteologi   
03.10.2007Rolf Sørensen, Universitet for miljø og biovitenskap, Ås  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Sediment-jordbunn  Dinacauze, kap V, 255-320 + abefalt litteratur 
10.10.2007Lisbeth Prøsch-Danielsen, Arkeologisk museum i Stavanger  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Case study - Innføring i pollenanalyse  Dinacauze kap VI, 327-408 Det er ellers laget en fordypningspensum, masterkopi i ekspedisjonen BV11.  
17.10.2007Lisbeth-Prøsch Danielsen, AmS  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   1. Kulturmarkstyper i pollendiagram. 2. Pollenresultater i kombinasjon   
24.10.2007Lisbeth Prøsch-Danielsen , AmS  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Case study - 1. pollen- og diatomeanalyse til å belyse endringer i havnivået. 2. Flerfaglig eller tverrfaglig forskning - et eksempel der naturvitenskapelige fagdisipliner integreres innenfor rammen av kulturhistoriske problemstillinger   
31.10.2007Elise Naumann  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Ancient DNA    
07.11.2007Kristin Armstrong Oma  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Zooarkeologi – Fauna  Dinacauze kap. VII, 409-494 
14.11.2007Marianne Nitter (Arkeologisk museum i Stavanger), Christopher Prescott  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Klima (MN). Forsøk på å samle trådene. Individuelle spørsmål/veiledning (CP).  Dincauze, kap 7 &8, 137-191, kap 18 495-522. 
Publisert 18. juni 2007 16:38 - Sist endret 23. okt. 2007 15:05