Semesterside for ARK4070 - Høst 2009

Merk endring i undervisningsplanen. Erika Hagelbergs forelesning den 28.okotber går ut og flyttes til 5.november. Se den detaljerte undervisningsplanen.

7. sep. 2009 12:09

Merk endringer i undervinsingsplanen. Forelesningen til Marianne Nitter den 9.september går ut og flyttes til 21.oktober. Den planlagte forelesningen til Lisbeth Prøsch-Danielsen den 21.oktober flyttes, og Lisbeth Prøsch-Danielsen kommer nå inn med sin første forelesning den 9.septemer.

20. aug. 2009 12:50