Undervisningsplan

Det tas forbehold om endringer

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2009Christopher Prescott  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00  Miljøarkeologiske konsepter, humanøkologi  Dinacauze kap.I, 1-79; Butzer, 3-32 
26.08.2009Christopher Prescott   Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Radiometrisk datering, kronologi  Dinacauze kap.II, 83-135. Aitken 3 & 4: 56-114

 

02.09.2009Elise Naumann  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Humanosteologi   
09.09.2009Lisbeth Prøsch-Danielsen, Arkeologisk museum i Stavanger   Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Case study - Innføring i pollenanalyse   Dinacauze kap VI, 327-408 Det er ellers laget en fordypningspensum, masterkopi i ekspedisjonen BV11. 
16.09.2009Christopher Prescott   Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Geomorfologi  Dincauze, kap 9 &10, 193-251 
23.09.2009Espen Uleberg, KHM, UiO  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   En studie fra de sør-norske fjell  Se artikkel Uleberg, E. 2003. SETTLEMENT PATTERNS AND LANDSCAPE PERCEPTIONIN NORWEGIAN HIGH MOUNTAINS IN THE STONE AGE i Ts. Tsonev and E. Montagnari Kokelj (eds.) The Humanized Mineral World: Towards social and symbolic evaluation of prehistoric technologies in South Eastern Europe Proceedings of the ESF workshop, Sofia - 3-6 September 2003. ERAUL 103, 83-87.

Lagt ut på Fronersiden i pdf. 

30.09.2009Rolf Sørensen, Universitet for miljø og biovitenskap, Ås  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Sediment-jordbunn  Dinacauze, kap V, 255-320 + abefalt litteratur 
07.10.2009Lisbeth Prøsch-Danielsen, Arkeologisk museum i Stavanger  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   1. Kulturmarkstyper i pollendiagram. 2. Pollenresultater i kombinasjon    
14.10.2009Lisbeth-Prøsch Danielsen, AmS  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Case study - 1. pollen- og diatomeanalyse til å belyse endringer i havnivået. 2. Flerfaglig eller tverrfaglig forskning - et eksempel der naturvitenskapelige fagdisipliner integreres innenfor rammen av kulturhistoriske problemstillinger    
21.10.2009Marianne Nitter, Arkeologisk museum i Stavanger  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Klima   Dinacauze kap 7 &8, 137-191  
04.11.2009Sheila Coulson  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   TL dating  Artiklene nedenfor finner du i Fronter:

RICHTER, D. (2006) Sampling Requirements for TL/OSL/ER Dating of Palaeolithic Sites.

RICHTER, D. (2007) Advantages and Limitations of Thermoluminescence Dating of Heated Flint from Paleolithic Sites.  

05.11.2009Erika Hagelberg, Biologisk institutt, UiO   Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Ancient DNA   Ny dato 
11.11.2009Christopher Prescott  Seminarrom 2, Blindernveien 11, kl. 12.15-14.00   Forsøk på å samle trådene. Individuelle spørsmål/veiledning (CP).   
Publisert 8. juni 2009 14:10 - Sist endret 7. sep. 2009 12:09