Pensum/læringskrav

Pensum/Læringskrav ARK4070

*Butzer, K.W. 1982: Archaeology as human ecology. Del I. 30 s.

Dincauze, D.F. 2000: Environmental Archaeology. 500 s.

Gjerpe, L.E., 2013. Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. I: Primitive Tider 15. 14 s.

*Lynnerup, N., Bennike P., og Iregren, E. (red.) 2008: Biologisk antropologi med human osteologi. Kap. 5,12 og 17. 105 s.

Naumann, E. 2014. Chapter 3: Method. I: Diet, mobility and social identity in Norway AD 400 – 1050. An investigation based on δ13C, δ15N and 87Sr/86Sr analyses of Human Remains. 7 s.

Pedersen, U. 2013. Det store i det små – vikingtidens finsmeder under lupen. I: Primitive Tider 15. 14 s.

Prescott, C. 2013: Utfordrer archaeo-science norsk arkeologi? I: Primitive Tider 15. 11 s.

Price, T.D., Burton, J.H., Bentley, R.A. 2002. The characterization of biologically available strontium isotope ratios for the study of prehistoric migration. Archaeometry 44 (1) p. 117 – 135. 18 s.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-4754.00047/abstract

 

Schwarcz, H.P og Schoeninger, M.J. 2012. Chapter 34. Stable Isotopes of carbon and Nitrogen as Tracers for Paleo-Diet Reconstruction. I: Turekian (Ed.) Handbook of Environmental Isotope. Geochemistry. Vol I.18 s.

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-10637-8_34

 

Obs! Kompendiene er forsinket fra Akademika, men litteratur er tilgjengelig for kopi I resepsjonen I Blindernveien 11. De to siste artikler kan lastes ned via UB, følg link ovenfor. De tre artiklene fra Primitive Tider er lagt ut som PDF`er i fronter.

 

Litteratur knyttet til fordypningsemner (ca. 200 sider pr. Emne). Leselisten legges frem senere i semesteret. 

Publisert 7. juli 2014 10:50 - Sist endret 14. aug. 2014 15:15