Pensum/læringskrav

Litteratur merket med * blir gitt ut i kompendium som kan kjøpes på kopiutsalget til Akademika.

Bøker:

Dincauze, D.F. 2000: Environmental Archaeology. 500 s.

 

Øvrig litteratur:

*Butzer, K.W. 1982: Archaeology as human ecology. Del I. 30 s.

*Lynnerup, N., Bennike P., og Iregren, E. (red.) 2008: Biologisk antropologi med human osteologi. Kap. 5,12 og 17. 105 s.

* Naumann, E. 2014. Chapter 3: Method. I: Diet, mobility and social identity in Norway AD 400 – 1050. An investigation based on δ13C, δ15N and 87Sr/86Sr analyses of Human Remains. 7 s.

 Price, T.D., Burton, J.H., Bentley, R.A. 2002. The characterization of biologically available strontium isotope ratios for the study of prehistoric migration. Archaeometry 44 (1) p. 117 – 135. 18 s.

Schwarcz, H.P og Schoeninger, M.J. 2012. Chapter 34. Stable Isotopes of carbon and Nitrogen as Tracers for Paleo-Diet Reconstruction. I: Turekian (Ed.) Handbook of Environmental Isotope. Geochemistry. Vol I.18 s.

 

Følgene artikler vil legges ut på Fronter som digitalt kompendium:

Gjerpe, L.E., 2013. Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. I: Primitive Tider 15. 14 s.

Pedersen, U. 2013. Det store i det små – vikingtidens finsmeder under lupen. I: Primitive Tider 15. 14 s.

Prescott, C. 2013: Utfordrer archaeo-science norsk arkeologi? I: Primitive Tider 15. 11 s.

Publisert 1. juni 2015 15:07