Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 11. desember kl. 14:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 18. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 22:26