Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Mappe.

Utlevering av oppgaven: 27. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 12. desember kl. 09:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. jul. 2020 23:26