Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Mappe.

Utlevering av oppgaven: 21. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 15. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. feb. 2020 18:57