Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Prosjektbeskrivelse.

Utlevering av oppgaven: 2. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 15. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. juni

Fremlegging

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 18:16