Undervisningsplan

Det tas forbehold om endringer i undervisningsplanen

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
25.08.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Hele dagen, kl 9.15-16.00  Access  Gruppe 1 
26.08.2011Espen Uleberg (KHM  Helga Engs hus, pc-stue 236. Hele dagen, kl 9.15-16.00  Access  Gruppe 2 
05.09.2011      Innlevering av obligatorisk oppgave i Access innen kl 15.00 i Fronter 
08.09.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Hele dagen, kl 9.15-16.00  ArcGis  Gruppe 1 
09.09.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Hele dagen, kl 9.15-16.00  ArcGis  Gruppe 2 
13.09.2011Mieko Matsumoto  Blindernveien 11, seminarrom 2, kl 12.15 -14.00   Nyttige arkeologiske databaser for arkeologer i felt og i forskning   Merk tid og sted  
19.09.2011      Innlevering av obligatorisk oppgave i ArcGis innen kl 15.00 i Fronter  
22.09.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Kl.10.15-12.00  ArcGis  Gruppe 1 
23.09.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Kl. 10.15-12.00  ArcGis  Gruppe 2 
06.10.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Kl.10.15-12.00  ArcGis  Gruppe 1 
07.10.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Kl. 10.15-12.00  ArcGis  Gruppe 2 
10.10.2011      CAA Norge arrangerer temadag - romlige analyser - statistiske analyser i Oslo 10. oktober 2011.  
10.10.2011    Underveisevaluering  Kl 15.30 underveisevaluering med studentrepresentanter på Almut Schülkes kontor i Blindernveien 11. 
18.10.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Kl 14.15-16.00  ArcGis  Gruppe 1

Merk tid og sted  

19.10.2011Espen Uleberg (KHM)  Helga Engs hus, pc-stue 236. Kl. 15.15 -17.00.  ArcGis  Gruppe 2

Merk tid og sted  

12.12.2011      Eksamen Innlevering av mappeeksamen i Blindernveien 11 mellom kl 12.30 og 14.30. Mappen leveres i to papireksemplarer stiftet hver for seg øverst i venstre hjørne. Husk også egenerklæringsskjema  
Publisert 20. mai 2011 16:45 - Sist endret 5. okt. 2011 13:07