Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 22. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Access-oppgave

GIS-oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 07:21