Pensum/læringskrav

Berg-Hansen, I.M. 1999. The Availability of Flint at Lista and Jæren, Southwestern Norway. I Boaz, J. (red.). The Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Nr. 22, 255-266.

Bjarke Ballin, T. 1999. The Middle Mesolithic in Southern Norway. I Boaz, J. (red.). The Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. Nr. 22, 203-216.

Eskeland, K.F. 2014. E18 Tvedestrand-Arendal – på sporet av steinalderen, Arkeologisk Tidsskrift Nicolay, nr. 123, 5-16.

Gjessing, H. 1923. Aust-Agder i forhistorisk tid. I: Arendal fra fortid til nutid, 1-56.

Glørstad, H. 2006. Faglig Program. Bind 1. Steinalderundersøkelser. Varia 61. Kulturhistorisk Museum, UIO. Oslo.

Glørstad, H. 2010. Housing and hunting. Technological reproduction in the Late Mesolithic Nøstvet region of eastern Norway and western Sweden. I Barndorn, R., A. Engevik & I. Øye (red.). The Archaeology of Regional Tecnologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of the Vikings. The Edwin Mellen Press. Kapitel 6 (s. 89-108).

Midtbø, I., L. Prøsch-Danielsen & S.K. Helle 2000. Den Holocene (etteristidens) strandlinje i området Mandal-Kristiansand, Vest-Agder, Sør-Norge. Et forprosjekt. Arkeologisk museum i Stavanger. Oppdragsrapport 2000:3, 1-5.

Mikkelsen, E. 1975. Mesolithic in South-eastern Norway, Norwegian Archaeological Review, vol. 8, 19-35.

Odel, G.H. 2004. Lithic Analysis. Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York. Kapitlerne 4 (s. 87-133) & 6 (s. 175-218).

Østmo og Hedeager 2005. Norsk Arkeologisk leksikon. Mesolitikum, 244-252.

Publisert 21. jan. 2016 12:13 - Sist endret 21. jan. 2016 14:56