Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. desember

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 18. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk muntlig aktivitet

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 16:00