Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1300 - Vår 2009

Filmen Shooting Dogs vises for studenter på særemnegruppe 17 og 18, mandag 20. april 14.00 i seminarrom 5 på P.A. Munchs hus.

6. apr. 2009 15:19

Disposisjon for undervisning i særemnegruppe 17 og 18 er nå lagt inn under detaljert undervisningsplan.

10. mars 2009 10:21

Frivillig oppgave for særmnegruppe 7 og 8, velg én:

1. Redegjør for teorier om utvikingen av kapitalistiske storforetak. Legg spesielt vekt på Alfred Chandler og utviklingen i USA under den andre industrielle revolusjon.

2. Hva kjennetegner utviklingen av den andre industrielle revolusjon Tyskland? Sammenlign utviklingen i Tyskland med Storbritannia.

Helge Ryggvik

3. mars 2009 19:17