Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Oppgave og skriftlig eksamen.

Særemneoppgave

Skriftlig eksamen

Tid: 24. mai kl. 09:00 (6 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Skriftlig eksamen - metode

Innlevering av førsteutkast til særemneoppgaven

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 23:00