Dette emnet er nedlagt

Syllabus/achievement requirements

Bøker:

Murphey, Roads. A History of Asia. New York, 2014, 7. utgave, s. 243-383.

eller ved bruk av eldre utgave:

Murphey, Rhoads. A History of Asia. New York [2000] 2009, 6. utgave, s. 235-369.

 

Palmer, Colton, Kramer.  A History of Europe in the Modern World (Ellevte utgave) 2014:

s.77-262, 267-324, 339-342, 352-567, 569-653, 689-758, 761- 790, 802- 918, 959-1072.

 

Åttende, niende og tiende utgave kan også brukes (Da under tittelen A History of the Modern World):

Tiende utgave: s. 77-311, 325-328, 338-549, 561-638, 677-742, 745-773, 785-902, 995-1027, 1033-1079, 1099-1114.

Niende utgave: s. 77-290, 295-308, 331-342, 343-387, 389-540, 551-622, 657-719, 723-753, 764-875, 951-982, 987-1028, 1046-1056.

Åttende utgave: s. 75-290, 314-326, 351-360, 361-402, 417-574, 583-650, 695-754, 760-788, 799-914, 978-1006, 1011-1041, 1057-1065.

 

Tignor, Robert, Jeremy Adelman, Stephen Aron et al.: Worlds together. Worlds apart. A History of the World from the beginnings of humankind to the present, 4. utg., NewYork/London, 2014, s. 440-462, 468-507, 518-535, 542-556, 558-559, 565-607, 613-637, 644-679, 691-703, 754-823.

 

Tredje utgave kan også brukes:

Tredje utgave (2011): s. 447-471, 475-514, 525-542, 549-565, 572-612, 618-641, 648-681, 694-705, 756-821.

 

Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.), Krig og fred i det lange 20. Århundre, Oslo: Cappelen Damm, 2013: 43-138, 165-208, 257-307, 333-382 (ca. 250s.) - dette tilsvarer kap. 2-5, 7-8, 10-12, 14-15.

 

Metodepensum

Andresen, Rosland, Ryymin, Skålevåg. Å gripe fortida: Innføring i historisk forståing og metode. Samlaget: Oslo, 2012.

 

Øvrig litteratur:

Litteratur merket med * kan kjøpes i eget kompendium.  € er tilgjengelig online. Ved kjøp av kompendier må studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift fremlegges.

 

€ Buck, David. "Was it Pluck or Luck that made the West Grow Rich?", i Journal of World History, 10,2 1999, s. 413-430.

 

Fuglestad, Finn et al. Latin-Amerika og Karibiens historie. Oslo, 1994, s. 150-171. Tilgjengelig som PDF i Canvas.

 

* Gillon, Steven og Matson, Cathy. The American Experiment: A History of the United States. Houghton Mifflin, 2012, ss. 485-520, 656-669, 677-687, 804-840, 845-880, 1091-92, 1094-1121, 1149-1172, 1178, 1180-84. Kjøpes som eget kompendium i kopiutsalget.

 

* Knutsen, Gunnar W.: Lange linjer i historien, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2006, s. 104-115.

 

*Landes, David. "European Exceptionaism: A different Path". I The Wealth and Poverty of Nations. London, 1998, s. 29-45.

 

*Morris, Ian. Why the West Rules for Now. The Patterns of History and What It Reveals for the Future. London, 2012, s. 434-475.

 

€ Pomeranz, Kenneth. Political Economy and Ecology on the Eve of Industrialization: Europe, China and the Global Conjuncture , i The American Historical Review:, Vol. 107, No.2, April 2002, s. 424-446.

 

*Price: ”Nye trender i tolkningen av kolonitiden i Sør-Asia”, Historisk Tidsskrift, 84,1, s.85-95.

 

*Simensen, Jarle. Afrikas historie. Oslo, 2009, s. 99-117, 414-435.

 

*Tvedt, Terje. "Why England and not China and India? Water systems and the history of the Industrial Revolution", i  Journal of Global History, 5, 2010, s. 29-40.

 

Totalt: ca. 2000 sider

 

Pensum for særemnene:

Særemnet  "Den russiske revolusjonen og dens konsekvenser"

Særemnet "Opplysningstid og samfunnsendringer"

Publisert 17. okt. 2017 10:27 - Sist endret 19. apr. 2018 16:43