Dette emnet er nedlagt

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt. Eksamensoppgavene for HIS1300MET gjelder fram til og med våren 2014 også studentene på Internasjonale studier.

Vår 2011 HIS1300MET

Vår 2012 HIS1300EUMET

Vår 2012 HIS1300MET

Vår 2013 HIS1300MET

Vår 2013 HIS1300EUMET

Vår 2014 HIS1300MET

Vår 2014 HIS1300EUMET

Vår 2015 HIS1300MET/EUMET

Vår 2016 HIS1300MET/INTER/L

Vår 2017 HIS1300MET/INTER/L | sensorveiledninger

Vår 2018 HIS1300MET/INTER/L (engelsk versjon)

 

Publisert 7. aug. 2013 12:23 - Sist endret 6. mai 2019 09:42