Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 13. apr. 2011 12:54

Gruppeundervisningen i metode (tre dobbelttimer per gruppe) på HIS1300MET finner for de resterende gruppene sted til følgende tider:

Gruppe 1 (Den industrielle revolusjon): Torsdager kl. 10.15-12.00. Rom 410, Niels Henrik Abels hus. Datoer: 28. april, 5. mai og 12. mai.

Gruppe 2 (Den industrielle revolusjon): Torsdager kl. 14.15-16:00. Rom 410, Niels Henrik Abels hus. Datoer: 28. april, 5. mai og 12. mai.

Gruppe 3 (British Imperial Rule and Political Change in India): Onsdager kl. 14.15-16.00. Rom 410, Niels Henrik Abels hus. Datoer: 27. april, 4. mai og 11. mai.

Gruppe 5 (Mordet på Kirov): Tirsdager kl. 14.15-16.00. Seminarrom 5, P.A. Munchs hus. Datoer: 26. april, 3. mai og 10. mai.

Gruppe 6 (Mordet på Kirov): Fredager kl. 10.15-12.00. Rom 410 Niels Henrik Abels...

Publisert 10. mars 2011 12:42

Undervisningsplan for særemnegruppe 11 (italiensk fascisme) er nå tilgjengelig under "detaljert undervisningsplan" (helt nederst på websiden).

Publisert 8. mars 2011 11:55

Undervisningen i særemnegruppe 11 (italiensk fascisme) starter opp i uke 11, dvs. torsdag 17. mars.

Publisert 18. feb. 2011 12:45

Særemneundervisningen i gruppe 1 og 2 (Den industrielle revolusjon) starter i uke 9 (torsdag 3. mars). Særemneundervisningen i gruppe 7 og 8 (Utviklingen av atombomben) starter i uke 10 (torsdag 10. mars). Særemneundervisningen i gruppe 9 og 10 (Den franske revolusjon) starter i uke 10 (mandag 7. mars og fredag 11. mars). Se nærmere informasjon under detaljert undervisningsplan (helt nederst på websiden).

Publisert 14. feb. 2011 14:36

Den andre forelesningen om Latin-Amerika, først oppsatt 28. mars, har blitt flyttet til 27. april. Dette fører til at de to siste forelesningene også har blitt forskjøvet. Se oppdatert undervisningsplan under detaljert undervisningsplan.

Publisert 2. feb. 2011 11:14

Lesesider for siste versjon av Rhoads Murphey: A history of Asia (6. utgave) er s. 239-284, 328-340, 343-355, 380-398 og 411-426.

Publisert 13. jan. 2011 10:37

Særemneundervisning: Undervisningen i særemnegruppe 1 og 2 (Den industrielle revolusjon), 7 og 8 (Utviklingen av atombomben), 9 og 10 (Den franske revolusjon) og 11 (Italiensk fascisme) begynner først i mars. Nærmere informasjon om undervisningsdatoer vil bli lagt ut under detaljert undervisningsplan.

For informasjon om undervisningstidspunkter for særemnegruppe 3 og 4 (British Imperial Rule and Political Change in India, 1790-1920) og særemnegruppe 5 og 6 (Mordet på Kirov) er undervisningsdatoer publisert under detaljert undervisningsplan (helt neders på siden).

Publisert 7. jan. 2011 16:51

På HIS1300MET er undervisningen delt i fire typer undervisning: Tre dobbelttimer forelesninger i metode, 27 dobbelttimer oversiktsforelesninger, 6 dobbelttimer særemneundervisning og tre dobbelttimer gruppeundervisning i metode.

Gruppeundervisningen i metode følger de samme gruppene som særemnene - til samme undervisningssted og -tid.

Gruppeundervisningen i metode vil finne sted etter påske (med unntak for gruppe 4 og 10). Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli lagt ut på denne websiden så snart disse er klare.

For dem som er oppmeldt i særemnegruppe 4 og 10 vil gruppeundervisningen i metode starte i uke 3, altså fredag 21. januar. Datoene for gruppeundervisningen i metode for dem som er oppmeldt i særemnegruppe 4 og 10 blir dermed 21. januar, 28. januar og 4. februar. Oversikt over tid og sted for denne undervisningen finner dere under "Tid og sted" på semestersiden.