Dette emnet er nedlagt

På HIS1300MET er undervisningen delt …

På HIS1300MET er undervisningen delt i fire typer undervisning: Tre dobbelttimer forelesninger i metode, 27 dobbelttimer oversiktsforelesninger, 6 dobbelttimer særemneundervisning og tre dobbelttimer gruppeundervisning i metode.

Gruppeundervisningen i metode følger de samme gruppene som særemnene - til samme undervisningssted og -tid.

Gruppeundervisningen i metode vil finne sted etter påske (med unntak for gruppe 4 og 10). Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli lagt ut på denne websiden så snart disse er klare.

For dem som er oppmeldt i særemnegruppe 4 og 10 vil gruppeundervisningen i metode starte i uke 3, altså fredag 21. januar. Datoene for gruppeundervisningen i metode for dem som er oppmeldt i særemnegruppe 4 og 10 blir dermed 21. januar, 28. januar og 4. februar. Oversikt over tid og sted for denne undervisningen finner dere under "Tid og sted" på semestersiden.

Publisert 7. jan. 2011 16:51 - Sist endret 13. apr. 2011 13:00