Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

FELLESPENSUM - HIS1300

Litteratur merket med * finnes i kompendier som kan kjøpes hos Kopiutsalget på Akademika, ved fremvising av studentbevis og gyldig semesterkort.

Verdensoversikt

Gunnar W. Knutsen: Lange linjer i historien, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2006. s. 14-31, 90-99, 104-115 (37 s).

Europeisk oversikt

Palmer, Colton, Kramer A history of the Modern World (Tiende utgave): s. 77-311, 325-328, 338-549, 561-638, 677-742, 745-773, 785-902, 995-1027, 1033-1079, 1099-1114 (828 s).

Åttende og niende utgave kan også brukes:

Niende utgave: s. 77-290, 295-308, 331-342, 343-387, 389-540, 551-622, 657-719, 723-753, 764-875, 951-982, 987-1028, 1046-1056.

Åttende utgave: s. 77-290, 314-326, 351-360, 361-402, 417-574, 583-650, 695-754, 760-788, 799-914, 978-1006, 1010-1041, 1057-1065.

Regional oversikt

Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price: Indias historie, med Pakistan og Bangladesh, Oslo 2004, 188-198, 215-227, 231-237, 243-245, 248-281, 283-303, 308-329, 335-363, 371-394, 398-425 (182 s).

* Pamela Price: ”Nye trender i tolkningen av kolonitiden i Sør-Asia”, Historisk Tidsskrift, 84,1,s.85-95 (10s.)

Jarle Simensen: Afrikas historie, Oslo 2009, s. 131-149, 224-325, 359-368, 418-441 (151 sider).

Utgaven fra 2004 kan også brukes: s 130-145, 220-318, 348-355, 395-413 (150 sider).

* A.A.Boahen: "The colonial impact", i R.Collins, red.: Historical Problems in Imperial Africa, Princeton 1994, s.309-315 (7 sider).

* Thomas E. Skidmore & Peter H. Smith: Modern Latin America, 5. utg. s 26-66 (40 sider).

Fuglestad, Finn et al., Latin-Amerika og Karibiens historie (Oslo: Cappelen 1994), ss. 65-70, 77-88 og 107-122 (31s)

J. Ward: Latin-America. Development and conflict since 1945 (2. utgave), s 1-19, 58-98 (58 sider).

Knut S. Vikør: Ei verd bygd på islam, Oslo, 2.utgave 2004, s.185-200, 230-265 (50 sider)

Rhoads Murphey: A history of Asia [utvalg om Kinas og Japans historie], New York [2000] 2009, 6. utgave: s. 239-284, 328-340, 343-355, 380-398 og 411-426.

Femte utgave 2006: s. 233-246, 249-275, 317-325, 331-343, 367-383 og 398-412

Fjerde utgave 2003: s. 226-238, 241-266, 308-316, 322-334, 355-372, 386-400 (tilsvarer ca.120 normalsider)

* Steven M. Gillon og Cathy D. Matson, The American Experiment: A History of the United States (Houghton Mifflin, 2002), ss. 485-520, 656-669, 677-687, 804-840, 845-880, 1091-92, 1094-1121, 1149-1172, 1178, 1180-84 (186 s).

* Harald Bøckmann: "Historiesyn og historiografi i det tjuende århundrets Kina", Oslo 2005, s. 1-7 (7s.)

Metodepensum:

Knut Kjeldstadli: Fortida er ikke hva den en gang var, 2. utgave: Kap 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21. 152 sider

Ingar Kaldal: Historisk forsking, forståing og forteljing. Kap 6, 7, 8. 82 sider.

Totalt: ca 1900 s

Pensum for særemnene

Pensum for særemnet Italiensk Fascisme

Pensum for særemnet British Imperial Rule and Political Change in India, 1790-1920

Pensum for særemnet Den franske revolusjonen 

Pensum for særemnet Den industrielle revolusjonen: inngangsporten til vekst og velstand? 

Pensum for særemnet Atombomben 

Pensum for særemnet Mordet på Kirov - et kildekritisk studium Obs! Kompendiet her er gitt feil emnekode (HIS1320) - kopiutsalget er informert.

Publisert 1. des. 2010 12:07 - Sist endret 2. feb. 2011 11:12