Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

Forelesninger i metode

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2011Tor Egil Førland  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 10:15 -12:00  Å etablere historiske fakta  Tema: Kildekritikk.

Pensum: Kjeldstadli, særlig kap 12-14; Kaldal, særlig kap 7. 

25.01.2011Tor Egil Førland  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 10:15 -12:00  Å konstruere historiske sammenhenger  Tema: Forklaring og forståing; Aktør og struktur; Teorier, modeller og begreper; Periodisering.

Pensum: Kjeldstadli, særlig kap 2 og 9; Kaldal, særlig kap 6. 

01.02.2011Tor Egil Førland  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 10:15 -12:00  Å utarbeide/presentere historiske synteser  Tema: Faktisitet og narrativitet; store fortellinger.

Pensum: Kjeldstadli, særlig kap 15; Kaldal, særlig kap 6. 

Oversiktsforelesninger

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2011Finn Erhard Johannessen   Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00  Lange linjer i verdenshistorien   
19.01.2011Anders Granås Kjøstvedt   Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Oversikt over Europa ca 1500. Økonomisk og sosial utvikling i Europa ca 1500 – 1750   Palmer/Colton/Kramer: 99-120, 257-273

Power Point  

24.01.2011Anders Granås Kjøstvedt   Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00   Reformasjonen og religionskrigene  Palmer/Colton/Kramer: 77-98, 121-143

Power Point  

26.01.2011Anders Granås Kjøstvedt   Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00   Politisk utvikling i Europa ca. 1650-1750  Palmer/Colton/Kramer: 145-255, 274-296

Power Point  

02.02.2011Anders Granås Kjøstvedt   Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00   Det gamle regimet og opplysningstiden. Den franske revolusjon og dens følger   Palmer/Colton/Kramer: 297-311, 338-431

Power Point  

07.02.2011Anders Granås Kjøstvedt  Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00  Den industrielle revolusjon og liberalismen  Palmer/Colton/Kramer: 433-516

Power Point  

09.02.2011Anders Granås Kjøstvedt  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Nasjonalisme og nasjonsbygging. Arbeiderbevegelsen og gryende demokratisering  Palmer/Colton/Kramer: 517-549, 561-628

Power Point  

14.02.2011Anders Granås Kjøstvedt   Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00  Kolonikappløpet og alliansesystemet. Første verdenskrig. Den russiske revolusjon   Palmer/Colton/Kramer: 629-638, 677-709, 719-742.

Power Point

Underveisevaluering Det blir satt av noe tid til underveisevaluering i denne forelesningen. Mer info her

16.02.2011Steinar Sæther  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Latinamerika. Område, utvikling og stater.  Fuglestad, Finn et al., Latin-Amerika og Karibiens historie (Oslo: Cappelen 1994), ss. 65-70, 77-88 og 107-122

Thomas E. Skidmore & Peter H. Smith: Modern Latin America, 5. utg. s 26-51

Power Point  

21.02.2011Anders Granås Kjøstvedt   Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00   USA I: Selvstendighet og ekspansjon  Palmer/Colton/Kramer: 338-348, 544-549 og Steven M. Gillon og Cathy D. Matson: The American Experiment: A History of the United States (Houghton Mifflin 2002), 485-520, 656-669, 677-687, 845-880

Power Point 

23.02.2011Tore Linné Eriksen  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00   Slavehandel, kolonisering og kolonitid. Afrika.  Anbefalt lesning: Simensen og Boahen

Stikkord 

28.02.2011Hilde Henriksen Waage  Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00   Midtøsten – hvordan kan regionen forstås? Det osmanske rikets vekst og fall.  Anbefalt lesning: Knut S. Vikør, Ei verd bygd på islam. Oversikt over Midtaustens historie, Det norske samlaget, Oslo 2004, ss. 185-200, 230-264

Stikkord  

02.03.2011Rune Svarverud  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00   Kinas nyere historie. En keisertradisjons endelikt.  Anbefalt lesning: Rhoads Murphey 6. utgave, s 239-246, 256-272, 328-340 og 343-351.

Power Point  

07.03.2011Anders Granås Kjøstvedt   Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00  Det nye Europa: Fredsoppgjøret og utviklingen i mellomkrigstiden  Palmer/Colton/Kramer: 709-718, 763-773, 785-793

Power Point

 

09.03.2011Anders Granås Kjøstvedt  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Demokratier under press: Depresjonen. Sovjetunionen i mellomkrigstiden.  Palmer/Colton/Kramer: 745-762, 795-808

Power Point 

14.03.2011Anders Granås Kjøstvedt   Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00  Den fascistiske utfordringen: Fra opposisjon til regime i Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland  Palmer/Colton/Kramer: 808-825

Power Point  

16.03.2011Anders Granås Kjøstvedt   Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Krig og konflikt: Totalitære regimer, andre verdenskrig og Holocaust.   Palmer/Colton/Kramer: 827-864

Power Point  

21.03.2011Anders Granås Kjøstvedt   Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00  Den kalde krigen   Palmer/Colton/Kramer: 865-882, 995-1010, 1021-1027

Power Point  

23.03.2011Anders Granås Kjøstvedt   Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00   USA II: Politikk, stat, demokrati   Palmer/Colton/Kramer: 796-799 og Gillon/Matson: 804-840, 1091-92, 1094-1121, 1149-1172, 1178, 1180-84

Power Point  

30.03.2011Tore Linné Eriksen  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00   Afrika. Ulike perspektiver på kolonialisme. Avkolonisering.  Stikkord 
04.04.2011Hilde Henriksen Waage  Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00   Det turbulente Midtøsten.  Anbefalt lesning: Knut S. Vikør, Ei verd bygd på islam. Oversikt over Midtaustens historie, Det norske samlaget, Oslo 2004, ss. 185-200, 230-264

Stikkord  

06.04.2011Rune Svarverud  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00   Kina og Japan i det 20. århundre  Anbefalt lesning: Rhoads Murphey 6. utgave, s 351-355, 380-398 og 411-426.

Power Point  

11.04.2011Eldrid Mageli  Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00   Veien til det moderne India  Les: Ruud m.fl., Indias historie med Pakistan og Bangladesh: 215-227, 231-237, 243-245, 248-281, 283-303, 308-329 (mye her er også relevant bakgrunnsinformasjon for forelesningen om Pakistan).Power point  
13.04.2011Eldrid Mageli  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India?  Les: Ruud m.fl., Indias historie med Pakistan og Bangladesh: 335-363, 371-394, 398-425.

Power Point  

27.04.2011Steinar Sæther   Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Latinamerika etter 1945.   Thomas E. Skidmore & Peter H. Smith: Modern Latin America, 5. utg. s 51-66

J. Ward: Latin-America. Development and conflict since 1945 (2. utgave), s 1-19, 58-98 (58 sider).  

02.05.2011Anders Granås Kjøstvedt  Sophus Lies auditorium Sophus Lies hus, kl. 12:15 -14:00  Europeisk integrasjon 1947-2004  Palmer/Colton/Kramer: 882-896, 1010-1021, 1066-1079, 1099-1114.

Power Point

Evaluering av emnet: Det blir satt av noe tid til en såkalt "periodisk evaluering" - en detaljert evaluering av emnet. Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer.  

04.05.2011Åsmund Egge  Auditorium 1 Georg Sverdrups hus, kl. 12:15 -14:00  Sovjetunionens fall  Power Point  

Undervisningsplan gruppe 1, Den industrielle revolusjon

Undervisningsplan gruppe 2, Den industrielle revolusjon

Undervisningsplan gruppe 3 og 4, British Imperial Rule and Political Change in India, 1790-1920

Undervisningsplan gruppe 5 og 6, Mordet på Kirov - et kildekritisk studium

Undervisningsplan gruppe 7, Utviklingen av atombomben 

Undervisningsplan gruppe 8, Utviklingen av atombomben

Undervisningsplan gruppe 9, Den franske revolusjon

Undervisningsplan gruppe 10, Den franske revolusjon

Undervisningsplan gruppe 11, Italiensk fascisme

Publisert 24. nov. 2010 10:26 - Sist endret 13. mai 2011 17:52