Dette emnet er nedlagt

På grunn av streiken i …

På grunn av streiken i offentlig sektor, samt sykdom i historieseksjonens administrasjon, er kunngjøringsdatoen for sensur i HIS1300MET foreløpig utsatt til mandag 25. juni 2012. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å utsette kunngjøringen ytterligere.

Publisert 22. juni 2012 12:23 - Sist endret 27. juni 2012 17:45