Beskjeder

Publisert 26. nov. 2021 10:43

Forelesninger:

Forelesningene holdes hver mandag og torsdag. Mandagsforelesningen er en kortere digital forelesning, mens det er dobbeltforelesning på torsdager.

Særemneundervisning:

Du skal delta på én særemnegruppe, som tar opp to ulike temaer. Ett tema går i første halvdel av semesteret og ett tema i den andre halvdelen. Særemnekombinasjonen finner du i timeplanen. Nærmere beskrivelse av datoer for når første særemne slutter og neste særemne starter vil bli oppdatert.

Du må prioritere gruppene når du søker opptaket på emnet. Vi forsøker å få det til slik at flest mulig får den de ønsker, men det vil alltid være noen som ikke får plass på den gruppen de helst ønsker. 

Smågruppemøter:

Dere vil bli delt inn i smågrupper bestående av fire til seks studenter. Smågruppene skal arbeide sammen med oppgaver gitt i av f...