Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Home exam.

Utlevering av oppgaven: 4. juni kl. 11:00

Innleveringsfrist: 7. juni kl. 11:00

Obligatory qualifying paper

Active participation in groupwork with attendence 9/12

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 02:16