Eksamensoppgaver

Eksamensoppgaver inneværende semester

 


Tidligere gitte eksamensoppgaver:

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Høst 2016

Høst 2015

Høst 2014

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2011

Høst 2010

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Høst 2005

Publisert 7. aug. 2013 12:24 - Sist endret 29. okt. 2018 12:00