Pensum/læringskrav

Litteratur:

F. G. Bailey: Stratagems and spoils: a social anthropology of politics. Colorado 2001, s. 1-18, 35-58, 86-109 (63 sider).

Sverre H. Bagge: “Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen.” (Norsk) Historisk Tidsskrift 65, 1986, s. 145-197 (52 sider).

Sverre H. Bagge: Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. Berkeley 1991, s. 64-110 (46 sider).

Sverre H. Bagge: “Mann og kvinne i Heimskringla”. Fokus på kvinner i middelalderkilder. Red. Berit Sellevold et al.. Skara 1991, s. 8-31 (23 sider).

Sverre H. Bagge: Mennesket i middelalderens Norge. Tanker, tro og holdninger 1000-1300. Oslo 1998 (236 sider).

Carol J. Clover: "Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early Northern Europe". Speculum 68, 1993, s. 363-387 (25 sider).

Timothy Earle (ed.): Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology. Cambridge, s. 1-99 (100 sider).

Aron J. Gurevich: “Representations of property during the High Middle Ages”. Economy and Society 6, 1977, s. 1-30 (30 sider).

Lotte Hedeager: “Krigerøkonomi og handelsøkonomi i vikingetiden”. Norden og Europa i vikingetid og tidlig middelalder. Red. N. Lund. København 1993, s. 44-68 (24 sider).

Andreas Holmsen: Nye studier i gammel historie. Oslo 1976, s. 159-179 (20 sider).

Jón Viðar Sigurðsson: “Friendship in the Icelandic Free State society”. From Sagas to Society. Comparative Approaches to Early Iceland. Red. Gísli Pálsson. Enfield Lock 1992, s. 205-215 (11 sider).

Jón Viðar Sigurðsson: Kristningen i Norden ca. 750-1200. Oslo 2003, s. 5-24, 32-48, 79-115 (62 sider).

Kåre Lunden: Økonomi og samfunn. Oslo 1972 (100 sider).

Hans Jacob Orning: Uforutsigbarhet og nærvær. Norske kongers herskermåte ca. 1160-1300. Oslo 2003, s. 1-26, 249-274 (50 sider).

M. Sahlins: “Poor Man, Rich Man, Big-man, Chief”. The Pleasures of Anthropology. Ed. M. Freilich. New York 1983, s. 383-399 (17 sider).

Ingvild Øye: “Kvinner, kjønn og samfunn. Fra vikingtid til reformasjon.” Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Red. Ida Blom og Sølvi Sogner, Oslo 1999, s. 17-82 (65 sider).

Totalt: 912 sider

Kilder til perioden:Eddadikt, skaldedikt, Heimskringla, Sverres saga, Håkon Håkonssons saga, Tale mot biskopene, Kongespeilet.

Totalt: ca. 200 sider

Publisert 3. mai 2005 15:59 - Sist endret 25. aug. 2005 14:41