Semesterside for HIS2131 - Høst 2009

Kunngjøringen av karakterene er blitt noe forsinket i forhold til hva som står på emnesiden. Det har med å gjøre at en kommisjon vanligvis har tre ukers sensurfrist fra innleveringsdato, mens det på emnesiden står at sensur skal falle etter bare to uker. Vi lover å legge ut karakterene så fort de foreligger.

8. des. 2009 12:11

Første forelesning er onsdag 26.8. Se detaljert undervisningsplan for mer informasjon.

18. aug. 2009 12:42