Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2139 - Vår 2008

To studenter har spurt om og i hvilken grad det er "greit" å bruke annen litteratur enn pensum, det blir vel da i praksis litteratur dere har lest på andre emner. Dere må i oppgaven vise at dere kjenner relevant pensumlitteratur og det gjør dere ved å bruke den. Dere bruker pensumlitteraturen ved å referere synspunkter og faktiske opplysninger derfra med sidehenvisninger. Dersom dere i tillegg bruker litteratur som ikke står på pensumlista, så er det selvsagt "greit". Brukt på rett måte kan tilleggslitteratur dere kjenner fra andre emner heve oppgaven. Hilsen Arnved

2. juni 2008 18:19

Eksamensoppgave våren 2008, 3-dagers hjemmeeksamen:

Utdannelse og utdannelsesinstitusjoner i Vest-Europa før og etter den gregorianske reformen.

Utdanning og utdanningsinstitusjonar i Vest-Europa før og etter den gregorianske reformen.

Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom. Leveres i to eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæringsskjema angående fusk. Husk å benytte kandidatnummer og dermed ikke navn på besvarelsen.

Innleveringsfrist: Torsdag 5. juni i ekspedisjonen i Niels Henrik Abels hus kl 12.30-14.30.

2. juni 2008 14:42

Dere vil få eksamensoppgava 2. juni kl. 12.30. Dersom dere synes det er noen uklarheter i oppgaveteksten, kan dere sende en mail til meg samme dag. Jeg vil da ikke svare individuelt, men på hjemmesida til HIS 2139, det vil si den sida dere nå leser. Jeg tror ikke det skulle bli aktuelt, men dere kan jo likevel sjekke denne sida om ettermiddagen etter at dere har fått oppgaven. Lykke til! AN

14. mars 2008 17:37