Pensum/læringskrav

Litteratur merket * er tilgjengelig i kompendium. Litteratur merket + er tilgjengelig elektronisk.

Overordnede framstillinger av forholdet:

Imsen, Steinar. Norsk bondekommunalisme fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart, Del 1 Middelalderen, Trondheim 1990, s. 9-203 (194 s)

Magne Njåstad. Grenser for makt. Konflikter og konfliktløsning mellom lokalsamfunn og øvrighet ca. 1330-1540. Trondheim 2003, s. 3-250 (247 s)

* Knut Dørum. Romerike og riksintegreringen. Integreringen av Romerike i det norske rikskongedømmet i perioden 1000-1350. Oslo 2004, s. 69-86, 186-199, 226-236, 293-3-11, 423-435 (80 s)

Mellomledd: ombudsmenns rolle

+ Andreas Holmsen. Nye studier i gammel historie. Oslo 1976, s. 159-179 (20 s)

Hans Jacob Orning. “Det rettsantropologiske perspektivet og staten: konfliktløsning og byråkratisering i høymiddelalderen”, i Hans Jacob Orning, Kim Esmark og Lars Hermanson (reds.): Gaver, ritualer, konflikter: Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk middelalderhistorie, Oslo 2010, s. 251-90 (39 s)

Lars Ivar Hansen, ”Arkaiske bønder eller alternativ sosial logikk ? Om telemarksbøndenes forhold til stat, eiendom, kirke og helvete i middelalderen”, i: Orning, Esmark & Hermanson (red): Gaver, ritualer og konflikter - Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk middelalderhistorie, Oslo 2010, s. 117 – 159 (42 s)

* Sverre Bagge, From Viking Stronghold to Christian Kingdom. State Formation in Norway, c. 900-1350, København 2010, s. 229-292 (63 s)

Mellomledd: adelens rolle

* Erik Opsahl, «Bastard Feudalism or Sub-vassality in Medieval Norway”, Collegium Medievale vol. 4, 1991/2, s. 177-214 (37 s)

* Bjørn Poulsen, “Adel og fejde i dansk senmiddelalder”, i Erik Opsahl (red.), Feider og fred i nordisk middelalder, Oslo 2007, s. 85-106 (21 s)

* Thomas Småberg, Det stängda frälset, Gøtebrg 2004, s. 53-76, 225-240

+ Tor Weidling, «Kven åtte jorda?», Historisk tidsskrift 4 2003, s. 349-379

Mellomledd: vold i perifere lokalsamfunn

+ Jørn Sandnes, Kniven, ølet og æren. Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet, Oslo 1990, s. 64-84 (20 s)

Olav Solberg, Forteljingar om drap. Kriminalhistorier frå seinmellomalderen, Oslo 2003, s. 40-98 (58 s)

+ Steinar Imsen, «Den gammelnorske drapsprosessen», Historisk tidsskrift 2, 2009, s. 185-229 (44 s)

+ Anders Berge, Local Disputes and the Role of the Royal Judiciary in Early Fourteenth-Centuary Norway. Cliohres TWG 1 vol. 2 (20 s)

Mellomledd: gilder (reppen)

* Christoph Anz, «Gildernes form og funksjon i middelalderens Skandinavia», Gilder, lav og broderskaber i middelalderens Danmark. Ed. by Lars Bisgaard & Leif Søndergaard, Odense2002, s. 21-40 (19 s)

* Lars Bisgaard, & Leif Søndergaard, «Indledning», Gilder, lav og broderskaber i middelalderens Danmark. Ed. by Lars Bisgaard & Leif Søndergaard, Odense2002, s. 9-19 (10 s)

* Frederik Pedersen, “A Medieval Welfare State? Welfare Provision in a Twelfth Century Icelandic Law Code”, Northern Studies 34 1999, s. 89-111 (22 s)

* Jon Vidar Sigurdsson, Det norrøne samfunnet, Oslo 2008, s. 187-215 (28 s)

Totalt 1046 sider

Publisert 21. nov. 2012 12:33 - Sist endret 8. mars 2013 15:02