Beskjeder

Publisert 23. nov. 2015 11:58

Klikk her for å se eksamensoppgavene.

Publisert 10. aug. 2015 10:02

Undervisningsplanen for både forelesninger og seminarer er oppdatert og kan også hentes fra Fronter.

Publisert 3. juni 2015 17:21

Vi gjør oppmerksom på at timeplanen for høsten ikke er helt klar ennå. Klokkeslettene og ukedagene skal være korrekte, men hvilke datoer undervisningen legge til er ikke bestemt ennå. Det vil bli holdt tolv fellesforelesninger og fire gruppesamlinger. Vi vil oppdatere planen så snart som mulig.

 

Vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen v/IAKH