Pensum/læringskrav

Tekster merket med * finnes i kompendium som selges i Kopiutsalget på Akademika. # er bøker som selges på Akademika. € er tilgjengelig online.

 

 

# Niccolò Machiavelli Fyrsten. Oslo: Kagge, 2007, oversatt av Trond Berg Eriksen, eller annen engelsk utgave

150 sider

 

# Thomas More Utopia. Oslo: Aschehoug, 1982, oversatt av Trygve Sparre, eller engelsk Penguin-utgave.

Ca. 100 sider

 

# Steinar Imsen Europa. 1300-1550. Oslo: Universitetsforlaget, 2000.

200 sider

 

* Peter Rietbergen. Europe. A cultural history. London and New York: Routledge, 2015.

Kap. 7 ss. 209-230

Kap. 8 ss. 231-268.

59 sider

 

* Thomas H. Greer & Gavin Lewis A brief history of the western world. Belmont, California: Thomson, 2005.

Del III, “The remake of Europe”

Kap. 7 ss. 288-334

Kap. 8 ss. 335-363

Kap. 9 ss. 364-387

100 sider

 

* Niall Ferguson Civilization. The West and the Rest. London: Allen Lane, 2011.

“Introduction” ss. 1-18

18 sider

 

* John Jeffries Martin (red.) The Renaissance. Italy and abroad. London and New York: Routledge, 2003.

John Jeffries Martin “Introduction: The Renaissance: between myth and history” ss. 1-23

John M. Najemy “The Dialogue of Power in Florentine Politics” ss. 45-65

50 sider

 

* Raino Malnes og Knut Midgaard Politisk tenkning. Oslo: Universitetsforlaget, 2003.

“Niccoló Machiavelli” ss. 68-83

16 sider

 

* Else Marie Lingaas Vestens Idéhistorie. Renessanse og Reformasjon. 1350-1600. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013.

”Verdens ikke-stedene: utopiene” ss. 63-70

”Makt, rett og politikk” ss. 200-231

40 sider

 

* P. J. Jones “Communes and Despotes: The City State in Late-Medieval Italy” i John E. Law og Bernadette Paton (red.) Communes and Despots in Medieval and Renaissance Italy. Farnham: Ashgate, 2010, ss. 3-24.

21 sider

 

* Trond Berg Eriksen “Renessansen, Reformasjonen og demokratiet” i Raino Malnes & Dag Einar Thorsen Demokrati. Historien og ideene, Oslo: Dreyer Forlag, 2015, ss. 93-120.

28 sider.

 

* Primærkilde: “An Anonymous Merchant of the 14th Century. How to Succeed in Business while Trying” i Anthony Molho Social and Economic Foundations of the Italian Renaissance. New York: John Wiley & Sons, 1969, ss. 53-58.

5 sider

 

Primære kilder: enkelte noveller fra Decameron av Giovanni Boccaccio vil bli tilgjengelig på Fronter i løpet av semesteret.

 

€ Jere Cohen “Rational Capitalism in Renaissance Italy”. The American Journal of Sociology, Vol. 85, nr. 6, The University of Chicago Press, 1980, ss. 1340-1355.

 

€ R. J. Holton “Max Weber, Rational Capitalism and Renaissance Italy: A Critique av Cohen”. The American Journal of Sociology, Vol. 89, nr. 1, The University of Chicago Press, 1983, ss. 166-180.

 

Gene Brucker “Bureaucracy and Social Welfare in the Renaissance: A Florentine Case Study”. Journal of Modern History, Vol. 55, no. 1, The University of Chicago Press, 1983, ss. 1-21.

 

€ Diane Yvonne Ghirardo “Lucrezia Borgia as Entrepreneur”. Renaissance Quarterly, Vol. 61, no. 1 (Spring 2008), ss. 53-91.

 

 

Publisert 27. okt. 2016 11:10