Pensum/læringskrav

 

Tekster merket med * gjøres tilgjengelige i løpet av semesteret; # er bøker som selges på Akademika; € er tilgjengelig online.

Bøker:

# Steinar Imsen Europa. 1300-1550. Oslo: Universitetsforlaget, 2000. (200 sider)

# Niccolò Machiavelli Fyrsten. Oslo: Cappelen Damm, 2007, oversatt av Jon Bingen eller Oslo: Kagge, 2007, oversatt av Trond Berg Eriksen, eller annen engelsk utgave. (150 sider)

# Thomas More Utopia. Oslo: Aschehoug, 1982, oversatt av Trygve Sparre, eller engelsk Penguin-utgave. (Ca. 100 sider)

Ellen Meiksins Wood The Origin of Capitalism– a longer view. London: Verso, 1999. «Introduction» ss. 1- 8, Del I «Histories of the transition» ss. 11-70, Del II «The origins of capitalism» ss. 74-121. (120 sider)

 

Kompendiet:

* Leidulf Melve Europeisk politisk historie. 400-1750. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Kap. 11 og 12, ss. 153-198. (45 sider)

 

* Niall Ferguson Civilization. The West and the Rest. London: Allen Lane, 2011. “Introduction” ss. 1-18. (18 sider)

* Primærkilde: “An Anonymous Merchant of the 14th Century. How to Succeed in Business while Trying” i Anthony Molho Social and Economic Foundations of the Italian Renaissance. New York: John Wiley & Sons, 1969, ss. 53-58. (5 sider)

 

Tilgjengelig online:

Fernand Braudel Kapitalismens dynamikk. Oslo: Ars, 1986.

Tilgjengelig online ved UB. (108 sider)

Kristin Plys “Eurocentrism and the Origins of Capitalism”. Review (Fernand Braudel Center), Vol. 36, No. 1 (2013), side 41-81. Publisert av The Research Foundation of State University of New York på vegne av The Fernand Braudel Center. URL: https://www.jstor.org/stable/10.2307/revifernbraucent.36.1.41

https://www.jstor.org/stable/pdf/revifernbraucent.36.1.41.pdf  (40 sider)

Jere Cohen “Rational Capitalism in Renaissance Italy”. The American Journal of Sociology, Vol. 85, nr. 6, The University of Chicago Press, 1980, ss. 1340-1355. (15 sider).
http://www.jstor.org/stable/2778381?seq=1#page_scan_tab_contents  

R. J. Holton “Max Weber, Rational Capitalism and Renaissance Italy: A Critique av Cohen”. The American Journal of Sociology, Vol. 89, nr. 1, The University of Chicago Press, 1983, ss. 166-180. (15 sider)
http://www.jstor.org/stable/2779051?seq=1#page_scan_tab_contents  

Gene Brucker “Bureaucracy and Social Welfare in the Renaissance: A Florentine Case Study”. Journal of Modern History, Vol. 55, no. 1, The University of Chicago Press, 1983, ss. 1-21. (21 sider.)
http://www.jstor.org/stable/1878976?seq=1#page_scan_tab_contents

Diane Yvonne Ghirardo “Lucrezia Borgia as Entrepreneur”. Renaissance Quarterly, Vol. 61, no. 1 (Spring 2008), ss. 53-91. (40 sider).
http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1353/ren.2008.0029

Alex Mayylasi “Of money and morals”. Aeon Magazine, 7. juli 2017.

https://aeon.co/essays/how-did-usury-stop-being-a-sin-and-become-respectable-finance?utm_content=buffer624a3&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 

Ikke obligatorisk, men vi skal lese et utvalg av sider:

John Lovett Watts The making of polities: Europe, 1300-1500. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Peter Rietbergen. Europe. A cultural history. London and New York: Routledge, 2015.

Elisabetta Cassina Wolff Italias politiske historie 476-1945. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016.

Publisert 21. nov. 2019 10:12 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39