Dette emnet er nedlagt

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt.

Høst 2014

Høst 2012

Høst 2011

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2007

Høst 2005

Høst 2004

Publisert 7. aug. 2013 12:24 - Sist endret 3. feb. 2015 16:25