Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2153 - Vår 2009

Vi har fått følgende spørsmål om eksamensoppgaven:

"Jeg lurer på om jeg har forstått oppgaveteksten riktig: Oppgaven gjelder vel hovedsakelig konflikt og samarbeid mellom fyrster og eliter innad i landene? Eller er hovedpoenget konflikt og samarbeid mellom fyster og eliter på tvers av landegrensene? Slik jeg forstår det er dette relevant for å illustrere poenger, at fremmede makter kan gjøre det og det om det er kaos mellom fysten og elitene for eksempel, men er det hovedfokuset med oppgaven?"

Svar fra faglærer:

Oppgaven gelder hovedsakelig mellom fyrster og eliter innad i landene.

2. juni 2009 16:07
2. juni 2009 14:36

Vi har nå fått beskjed fra Akademika at D.H. Pennington: Europe in the Seventeenth Century nå endelig er kommet til varemottaket. Den skal bli lagt ut i butikken i dag eller i morgen.

9. feb. 2009 11:30