Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2173 - Høst 2003

Eksamen

Informasjon om tid og sted for eksamen finner du under Tid og sted

7. mars 2005 15:15

EKSAMEN:

Gruppe 1 har eksamen 10.12, kl. 14:15-16:00, i auditorium 2 Vilhelm Bjerknes hus

Gruppe 2 har eksamen 12.12, kl.12:15-14:00, i undervisningsrom 2 Georg Sverdrups hus (nye UB).

2. des. 2003 01:00

Angående avlyste timer (både gruppe 1 og 2): De to siste dobbeltimene vil utvides til 3 timer, for å ta igjen de avlyste forelesningene.

Gruppe 1: Timene 26.11. og 3.12 vil begge gå fra 14:15-17:00. 14:15-16:00 vil undervisningen foregå i VB rom 105, fra 16:00-17:00 i VB rom 109.

Gruppe 2: Timene 28.11 og 5.12 vil begge gå fra 12:15-15:00, VB rom 109.

24. nov. 2003 01:00