Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2173 - Høst 2004

Etter sensur vil faglærer være tilgjengelig for begrunnelse av karakter, fredag 17. desember kl. 14-16 på tlf. 22 13 71 02 eller 994 26 350

6. des. 2004 01:00

Ad eksamen, som svar på spørsmål i dag, sakset fra hjemmesiden for His2173: Eksamensoppgaven utleveres i ekspedisjonen på Historisk institutt mellom kl 12.30 og 14.30 23. november. Innlevering av besvarelse skjer på samme sted mellom kl 12.30 og 14.30 26. november.

Eksamensbesvarelsen leveres i to eksemplarer sammen med et obligatorisk egenerklæringsskjema. Skjemaet finner du her: nhttp://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/obligerklaering.html

15. nov. 2004 01:00