Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 9. des. 2005 11:28

Sensur.Spørsmål.Korrigering:Som opplyst i forrige beskjed svarer Katrine Wilson på spørsmål fredag 9.desember kl. 14 til kl.16. Det gjelder kandidater med numre fra 259 til 284 (ikke til 277 som oppgitt i forrige beskjed). Jarle Simensen

Publisert 7. des. 2005 15:56

7.12.: Spørsmål om begrunnelse for sensur: Som opplyst i forrige beskjed er jeg tilgjengelig for spørsmål om sensur på torsdag 8.12. fra kl.14 til kl.16, det gjelder kandidatene fra 231 til 258. Kandidatene fra 259 til 277 er i Katrine Wilsons kommisjon, og hun er tilgjengelig for spørsmål om begrunnelse på fredag 9. desember fra kl. 14 til kl.16 på telefon 917 69 150. Jarle Simensen

Publisert 30. nov. 2005 14:21

Ad.sensur: Sensur i His2173 faller 8.desember. Da vil jeg være tilgjengelig for spørsmål angående sensuren på kontoret mitt på Historisk institutt, tlf. 22 85 61 5o, om ettermniddagen den 8. desember fra kl. 14.oo til 16.00 Jarle Simensen

Publisert 21. nov. 2005 13:20

Eksamensoppgave høsten 2005

Dersom du henter oppgaven fra web, ber vi om du sender en e-post med beskjed om dette til: historie-student@iakh.uio.no

Publisert 21. nov. 2005 11:23

Viktig beskjed om eksamensoppgaven:

På eksamensdagen kl. 12.30 vil eksamensoppgavene på 2000-nivå legges ut på web i beskjedfeltet for de ulike emnene. Dersom du henter oppgaven fra web, ber vi om at du sender en e-post til historie-student@iakh.uio.no og gir beskjed om det.

Oppgavene kan også hentes i ekspedisjonen, 2. et. Niels Henrik Abels hus, mellom kl. 12.30 og 14.30.

Publisert 9. nov. 2005 17:02

Viktig beskjed om eksamensoppgaven:

På eksamensdagen kl. 12.30 vil eksamensoppgavene på 2000-nivå legges ut på web i beskjedfeltet for de ulike emnene. Dersom du henter oppgaven fra web, ber vi om at du sender en e-post til historie-student@iakh.uio.no og gir beskjed om det.

Publisert 6. okt. 2005 16:19

Melding til gruppe 1: Kvalifiseringsoppgaven skal fortrinnsvis leveres til gruppeleder i timen på tirsdag, evnt i Jarle Simensens posthylle i annen etasje Niels Henrik Abels Hus før dette stenger i fire-tiden.

Oppgave til 11. okt: Les Ellis, lag punktnotat i kollokviegruppene og send til meg på e-post som vanlig."

Publisert 27. sep. 2005 14:54

NB.NB.NB. AVLYST FORELESNING: Forelesningene mandag 3. oktober må avlyses. I stedet holdes siste forelesningstime onsdag 5. oktober, kl.16.15-18.oo, Sophus Bugges hus, auditorium 1.

Publisert 26. sep. 2005 21:17

Jeg laget høsten 2004 et resyme av artikkelen til S.Ellis om "The third force", som nå også blir lagt ut på denne hjemmesiden. Jeg legger også ut mine forelesningsnotat om Sør-Afrika.

Publisert 26. sep. 2005 20:20

På forespørsel,her er eksamensoppgaven fra i fjor høst:

F.D.W Klerks tale ved tildelingen av Nobels fredspris i 1993: Redegjør nærmere for de årsakene til avviklingen av apartheid som han nevner i avsnittet ”The basis for the fundamental reforms in South Africa” (i Marek Thee 1995, s.523-29, opptrykt i kompendiet for kurset s.267-68). Hvilke årsaker til avviklingen av apartheid mener du blir undervurdert eller oversett i denne talen?

Publisert 2. sep. 2005 14:32

Ad kvalifiseringsoppgaven: Det viktigste pensumgrunnlaget for oppgaven er Simensen: Afrikas historie, kap.3, Levtzion, kap.16 og 17 ("Islam in the Sudanic kingdoms" og "Scholars, pilgrims, ambassadors", s.183-199, samt om kilder i Simensen 1970, "Fra utforskningen av Afrikas historie" (nr.5 på pensumlista, i kompendiet), del I-III og del IX.

Publisert 2. sep. 2005 14:04

NB NB: Ingen forelesning ved Jarle Simensen mandag 5.september. Se undervisningsplanen.

Publisert 31. aug. 2005 16:09

Tema for kvlifiseringsopppgave: "Drøft årsakene til at islam spredte seg i savannebeltet sør for Sahara gjennom middelalderen og hvilke virkninger dette fikk. Gi en kort vurdering av de ulike typer kildemateriale for dette området fram til ca.1600"

Publisert 30. aug. 2005 13:51

Husk oppstart for seminargrupper uke 36.

Publisert 29. aug. 2005 17:19

Ad kvalifiseringsoppgaven:

-den skal være på 6 sider (pluss/minus), normalsider á ca.2300 tegn uten mellomrom

  • den skal gjerne ha en kort innledning som forteller hvordan oppgaven er lagt opp og en kort avslutning som sier hva som er hovedpoenget
  • til slutt skal det være en liste over de tekstene som oppgaven bygger på, de skal skrives etter de regler som er brukt i pensumlisten
  • henvisninger i teksten (fotnoter, sluttnoter eller henvisning i parantes inne i teksten) skal bare brukes ved sitat, tallopplysninger eller ved spesielle, påfallende utsagn som en leser vil lure på hvor kommer fra
  • oppgavene leveres på gruppetimene i uke 41 (mandag,tirsdag, onsdag 10.-12. oktober, og blir gitt tilbake med individuell kommentar på seminartimene i uke 42.