Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2173 - Høst 2005

Sensur.Spørsmål.Korrigering:Som opplyst i forrige beskjed svarer Katrine Wilson på spørsmål fredag 9.desember kl. 14 til kl.16. Det gjelder kandidater med numre fra 259 til 284 (ikke til 277 som oppgitt i forrige beskjed). Jarle Simensen

9. des. 2005 11:28

7.12.: Spørsmål om begrunnelse for sensur: Som opplyst i forrige beskjed er jeg tilgjengelig for spørsmål om sensur på torsdag 8.12. fra kl.14 til kl.16, det gjelder kandidatene fra 231 til 258. Kandidatene fra 259 til 277 er i Katrine Wilsons kommisjon, og hun er tilgjengelig for spørsmål om begrunnelse på fredag 9. desember fra kl. 14 til kl.16 på telefon 917 69 150. Jarle Simensen

7. des. 2005 15:56

Ad.sensur: Sensur i His2173 faller 8.desember. Da vil jeg være tilgjengelig for spørsmål angående sensuren på kontoret mitt på Historisk institutt, tlf. 22 85 61 5o, om ettermniddagen den 8. desember fra kl. 14.oo til 16.00 Jarle Simensen

30. nov. 2005 14:21