Eksamensoppgaver HIS2345/4345

Eksamensoppgaver inneværende semester

 

Vår 2017

 


Tidligere gitte eksamensoppgaver:

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Vår 2016

Publisert 1. des. 2016 15:26 - Sist endret 1. des. 2016 16:04