Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2356 - Vår 2008

Eksamensoppgave våren 2008, 3-dagers hjemmeeksamen:

Gjør rede for og drøft den nasjonalsosialistiske politikken overfor de europeiske jødene fra invasjonen av Sovjetunionen (22.juni 1941) til krigens slutt.

Gjer reie for og diskuter den nasjonalsosialistiske politikken ovanfor dei europeiske jødane frå invasjonen av Sovjetunionen (22.juni 1941) til krigen sin slutt.

Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom. Leveres i to eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæringsskjema angående fusk. Husk å benytte kandidatnummer og dermed ikke navn på besvarelsen.

Innleveringsfrist: Torsdag 5.juni i ekspedisjonen i Niels Henrik Abels hus kl 12.30-14.30.

2. juni 2008 14:31

Kvalifiseringsoppgave HIS 2356

Gjør rede for og drøft de antijødiske tiltakene i Tyskland fra Hitlers maktovertagelse (1933) og frem til utbruddet av 2. verdenskrig (1939)

23. jan. 2008 14:10

Student-IT arrangerer IT-kurs for studenter ved HF i januar og februar. De aller fleste studenter, uansett nivå, vil kunne ha nytte av å gå på et av Student-ITs kurs, og alle er hjertelig velkommen til å melde seg på. Se her for mer informasjon: http://www.hf.uio.no/it/student/

11. jan. 2008 09:58