Pensum/læringskrav

Tekster markert med *) fås kjøpt i kompendium hos Kopiutsalget på Akademika ved fremvisning av studentkort og gyldig semesterkort

Historisk oversikt

Bruce Pauley (2009), Hitler, Stalin and Mussolini. Totalitarianism in the Twentieth Century. Wheeling (s. 1-291)

I alt 291 sider

Totalitarismebegrepet – Innføring, teori og debatt

*)Hannah Arendt (1964), “Totalitarianism in Power,” i The Origins of Totalitarianism. New York (s. 389-459)

*)Hannah Arendt (1964), “Ideology and Terror: A Novel Form of Government,” i The Origins of Totalitarianism. New York (s. 460-479)

*)Ottar Dahl (1997), “Teorier om ‘totalitarisme’ i politisk og sosial analyse,” i Kjeldstadli, Myhre og Pryser (red.), Valg og vitenskap: Festskrift til Sivert Langholm. Otta. (s. 78-103)

*)Emilio Gentile (2000), “The Sacralisation of Politics: Definitions, Interpretations and Reflections on the Question of Secular Religion and Totalitarianism,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 1, no. 1, 2000 (s. 18-55)

*)Birgitte Gess (2004), “The Concept of Totalitarianism of Raymond Aron and Hannah Arendt”, i Maier (red.). Totalitarianism and Political Religion: Concepts for the Comparison of Dictatorships. London og New York (s. 228-237)

*)Peter Grieder (2007), “In Defence of Totalitarianism Theory as a Tool of Historical Scholarship,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, nr 3-4 (s. 563-589)

*)Roger Griffin (2005), ”Introduction: God’s Counterfeiters? Investigating the Triad of Fascism, Totalitarianism and (Political) Religion,” i Griffin (red.) Fascism, Totalitarianism and Political Religion. Oxon og New York (s. 1-31)

*)Roger Griffin (1993), “The 'Nature' of Generic Fascism,” i The Nature of Fascism. London og New York (s. 1-25)

*)Bernt Hagtvet (2001), “De grusomme forenklere. De totalitære diktaturer – det 20. århundrets originale tyrannivariant”, i Baldersheim, Hagtvet, Heidar (red.), Statsvitenskapelige utsyn. Kristiansand (s.32-44)

*)Hans Maier (2004), “Concepts for Comparison of Dictatorships: ‘Totalitarianism’ and ‘Political Religions’,” i Maier (red.). Totalitarianism and Political Religion: Concepts for the Comparison of Dictatorships. London og New York (s. 199-215)

*)Hans-Jørgen Schanz (2007), “Hvad er totalitarisme?,” i Thorup, Schanz og Mozaffari (red.), Totalitarisme: venskab & fjendskab. Aarhus University Press (11 s.)

I alt 282 sider

Italiensk fascisme

Ottar Dahl (1996). Fra konsens til katastrofe. Oslo (s. 1-110)

*)Jens Petersen (2004), “The History of the Concept of Totalitarianism in Italy,” i Maier (red.). Totalitarianism and Political Religion: Concepts for the Comparison of Dictatorships. London og New York (s. 3-21)

I alt 128 sider

Nasjonalsosialisme og kommunisme

*)Morten A. Iversen (2008), ”Terror under det totale herredømmet: Nazi-Tyskland og Stalins USSR i sammenligning,” i Hagtvet (red). Folkemordenes svarte bok. Oslo (s. 269-291)

*)Ben Kiernan (2008), “Underliggende ideologiske momenter i moderne folkemord,” i Hagtvet (red), Folkemordenes svarte bok. Oslo (s. 96-112)

*)Michael Mann (2005), “Communist Cleansing: Stalin, Mao, Pol Pot,” i The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge. (s. 318-352)

Richard Overy (2004), The Dictators: Hitler’s Germany, Stalin’s Russia. London (s. 132-348 og s. 635-652)

I alt 305 sider

Islamisme

*)Hendrik Hansen og Peter Kainz (2007), “Radical Islamism and Totalitarian Ideology: A Comparison of Sayyid Qutb’s Islamism with Marxism and National Socialism,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, nr. 1 (s. 55-76)

*)Mehdi Mozaffari (2007), ”What is Islamism? History and Definition of a Concept,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, nr 1 (s. 17-33)

*)Michael Whine (2001) “Islamism and Totalitarianism: Similarities and Differences,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 2, nr. 2 (s. 54-72)

I alt 55 sider

Totalt 1061 sider

Publisert 26. mai 2009 14:10 - Sist endret 26. mai 2009 15:00