Pensum/læringskrav

Bøker:

 

Overy, Richard. The Dictators: Hitler’s Germany, Stalin’s Russia. London: 2004. Side 176-348 og 635-652.

 

Pauley, Bruce. Hitler, Stalin and Mussolini. Totalitarianism in the Twentieth Century. Wheeling: 2009. Side 1-232.

 

Sørensen, Øystein. Drømmen om det fullkomne samfunn. Aschehoug: 2010. Side 7-284.

 

Sørensen, Hagtvet og Steine (red.). Ideologi og terror: totalitære ideer og regimer. Dreyers forlag: 2011. Følgende kapitler:

  • Backes, Uwe. ”Ideologi og terror. Hannah Arendt om totalitarisme”. 12 sider.
  • Griffin, Roger. ”Moderniteten under Den nye orden”. 26 sider.
  • Sørensen, Øystein. ”Totalitarisme som begrep og fenomen”. 15 sider.
  • Hagtvet, Bernt. ”Den fascinerende fascismen”. 20 sider.
  • Mozaffari, Mehdi. ”Hva er islamisme? Et begreps historie og definisjon”. 20 sider.

 

Øvrig litteratur:

Litteratur merket med * kan kjøpes i eget kompendium. € er tilgjengelig online. Ved kjøp av kompendier må studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift fremlegges.

 

* Arendt¸ Hannah. “Ideology and Terror: A Novel Form of Government,” i The Origins of Totalitarianism. New York: 1964. Side  460-479.

 

* Dahl, Ottar. “Teorier om ‘totalitarisme’ i politisk og sosial analyse,” i Kjeldstadli, Myhre og Pryser (red.): Valg og vitenskap: Festskrift til Sivert Langholm. Otta: 1997. Side 78-103.

 

€ Gentile, Emilio. “The Sacralisation of Politics: Definitions, Interpretations and Reflections on the Question of Secular Religion and Totalitarianism,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 1, no. 1 (2000): 18-55.

 

€ Grieder, Peter. “In Defence of Totalitarianism Theory as a Tool of Historical Scholarship” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, nr 3-4 (2007): 563-589.

 

€ Hansen, Hendrik og Kainz, Peter. “Radical Islamism and Totalitarian Ideology: A Comparison of Sayyid Qutb’s Islamism with Marxism and National Socialism” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 8, nr. 1 (2007): 55-76.

 

* Iversen, Morten A. ”Terror under det totale herredømmet: Nazi-Tyskland og Stalins USSR i sammenligning” i Hagtvet (red): Folkemordenes svarte bok. Oslo: 2008. Side  269-291.

 

* Kiernan, Ben. “Underliggende ideologiske momenter i moderne folkemord,” i Hagtvet (red): Folkemordenes svarte bok. Oslo: 2008. Side 96-112.

 

* Krogh, Thomas. ”Er bare skitne hender rene?” i ARR. Idéhistorisk Tidsskrift, 4/2010. Side 181-186.

 

* Lankov, Andrei. The Official Propaganda in the DPRK: Ideas and Methods. 1995. Side 1-20.

 

* Mann, Michael. “Communist Cleansing: Stalin, Mao, Pol Pot” i The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge: 2005. Side 318-352.

 

* Petersen, Jens. “The History of the Concept of Totalitarianism in Italy,” i Maier (red.): Totalitarianism and Political Religion: Concepts for the Comparison of Dictatorships. London/New York: 2004. Side 3-21.

 

€ Whine, Michael. “Islamism and Totalitarianism: Similarities and Differences,” i Totalitarian Movements and Political Religion, vol. 2, nr. 2 (2001): 54-72.

 

€ Zuo, Jiping. “Political Religion: The Case of the Cultural Revolution in China” i Sociological Analysis, Vol 52, No 1 (Spring 1991): 99-110.

 

Totalt: 1078 sider.

 

Publisert 23. mai 2014 13:23 - Sist endret 28. juli 2014 14:39