Eksamensoppgaver HIS2371/HIS4371

Eksamensoppgaver inneværende semester

Vår 2018

 

Tidligere gitte eksamensoppgaver:

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

Vår 2011

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Vår 2007

Vår 2006

Publisert 7. aug. 2013 12:25 - Sist endret 28. mai 2018 10:04