Pensum/læringskrav

Forholdet mellom maktene 1900-2003

A. Oversikt og innføring i fagområdet:

Geir Lundestad: Øst, Vest, Nord, Sør, 4. utgave, Oslo 2000, kapitlene 2-10 (ca. 205 sider).

De som har lagt opp Lundestads bok til grunnfag leser Walter LaFeber: America, Russia and the Cold War, 8. utgave eller senere.

B. Utbruddet av første verdenskrig:

James Joll: The Origins of the First World War, 2. utgave, London 2000, Introduction, kapitlene 2-3, Conclusion (65 sider).

H.W. Koch (ed.): The Origins of the First World War, 2.utgave, London 1984, Introduction og kapitlene 1 (Joll), 5 (Fischer), og 9 (Erdmann) (ca. 125 sider).

C. Utbruddet av annen verdenskrig:

P.M.H. Bell: The Origins of the Second World War in Europe, 2. utgave, London 1997, kapitlene 1-4, 13-15 (ca. 120 sider).

E.M. Robertson: The Origins of the Second World War, London 1984, Introduction og kapitlene 1,3-6, 8-9 (180 sider).

D. Den kalde krigen:

Odd Arne Westad (ed.): Reviewing the Cold War, London 2000, kapitlene 1-3, 13-16 (ca 170 sider).

*Geir Lundestad: "“Empire by Invitation” in the American Century", Diplomatic History, 23:2, s. 187-217 (30 sider).

*Vladimir Pechatnov: "Stalin´s Role in the Cold War – Some Observations Based on New Evidence", Nobelinstituttet, 2001 (25 sider).

Litteratur merket med * er samlet i kopisamlinger til salgs på Kopiutsalget i Akademika. Ved kjøp av kopisamlinger må studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift fremvises.

Publisert 7. mars 2005 15:25