Undervisning - tid og sted

Seminar

P.g.a. stor søkermasse har vi opprettet 3 grupper:

Gruppe 1

 • Torsdag kl. 16:15 -18:00, Rom 534 Niels Henrik Abels hus ( i perioden 21. august til 6. november)

 • Torsdag 13. november kl. 16:15 -18:00, Seminarrom 454 P.A. Munchs hus

  EKSAMEN 13.11. Merk endring i lokale! Lykke til!

Gruppe 2

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Grupperom 7 Georg Sverdrups hus (nye UB) ( i perioden 4. september til 2. oktober)

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 300 Niels Henrik Abels hus ( i perioden 9. oktober til 16. oktober)

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Grupperom 7 Georg Sverdrups hus (nye UB) ( i perioden 23. oktober til 20. november)

 • Torsdag 27. november kl. 12:15 -14:00, Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus

  EKSAMEN: 27. november, 12:15-14 i auditorium 4, Vilhelm Bjerknes hus.

Gruppe 3

Merk endret lokale for eksamen! Auditorium 4 VB. Lykke til!

 • Torsdag kl. 16:15 -18:00, Grupperom 7 Georg Sverdrups hus (nye UB) ( i perioden 4. september til 9. oktober)

 • Torsdag kl. 16:15 -18:00, Auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 16. oktober til 27. november)

  EKSAMEN: 27. november, 16:15-18:00 i auditorium 4 Vilhelm Bjerknes hus

Publisert 7. mars 2005 15:25