Pensum/læringskrav

Litteratur merket med * er samlet i kompendium til salgs på Kopiutsalget i Akademika.

Innføring i temaet "Den totale krigen: opphav og konsekvenser"

Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945. Samfunnsendring-statssystem-militærteori (Oslo 2005), s. 220-329 (c. 110 s)

Årsakene til første verdenskrig

James Joll: The Origins of the First World War, 2. utgave, London 2000, Introduction, kapitlene 2-3, Conclusion (65 sider).

* Stephen Van Evera: "The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War" i Steven E. Miller, Sean M. Lynn-Jones & Stepen Van Evera (utg.), Military Strategy and the Origins of the First World War (2. utg. Princeton, NJ, 1991), først utg. i International Security 9/1 (1984), s. 59-109 (50 s)

De som har lest Van Evera i forbindelse med særemnet HIS1320 - Årsakene til først verdenskrig leser i stedet:

  • * David Stevenson: "Militarization and Diplomacy in Europe before 1914" i International Security 22/1 (1997), s. 125-61

Årsakene til andre verdenskrig

P.M.H. Bell: The Origins of the Second World War in Europe, 2. utgave, London 1997, kapitlene 1-4, 13-15 (ca. 120 sider).

* Richard Overy: "Military Superpowers", kap. 11 i Overy: The Dictators. Hitler's Germany and Stalin's Russia (London 2004), s. 441-82 (40 s)

Robert Boyce & Joseph A. Maiolo (utg.): The Origins of World War Two. The Debate Continues (London 2003), s. 86-110, 227-272, 286-308 (90 s)

  • Peter Jackson: "France" (kap. 5)
  • Alan Cassels: "Ideology" (kap. 13)
  • Robert Boyce: "Economics" (kap. 14)
  • Joe Maiolo: "Armaments Competition" (kap. 16)

Den kalde krigen

Geir Lundestad: Øst, Vest, Nord, Sør, 5. utgave, Oslo 2004, kapitlene 2-10 (ca. 205 sider).

De som har lagt opp Lundestads bok på tidliere emner leser

Odd Arne Westad (ed.): Reviewing the Cold War, London 2000, kapitlene 1-3, 13-16 (ca 170 sider).

*Geir Lundestad: "“Empire by Invitation” in the American Century", Diplomatic History, 23:2, s. 187-217 (30 sider).

*Vladimir Pechatnov: "Stalin´s Role in the Cold War – Some Observations Based on New Evidence", Nobelinstituttet, 2001 (25 sider).

Publisert 25. okt. 2005 12:21 - Sist endret 3. nov. 2005 14:59