Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 4. etg.

Ekspedisjonstid: 
12.30-14.30

Postadresse: 
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 49 00 (12:30 - 14:30)
Faks: 22 85 52 78
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iakh

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Dag Axel Kristoffersen  (kontaktinformasjon)   Forelesninger
Geir Ove Halvorsen  (kontaktinformasjon)   Underviser i gruppe 1
Kjetil Henriksen  (kontaktinformasjon)   Underviser i gruppe 2
Audun Byre  (kontaktinformasjon)   Underviser i gruppe 3
Publisert 7. mars 2005 15:28