Semesterside for HIS2372 - Høst 2013

I forbindelse med eksamensinnleveringen minner vi om at IAKH bruker gammel fronterversjon ut høsten 2013.

 

Vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen v/IAKH

19. nov. 2013 12:40

Kjære studenter,

ettersom undervisningen i dag måtte avlyses pga sykdom har vi lagt inn en forelesning fredag 1. november. Forelesningen finner sted i Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 4, kl. 14:15-16.

 

Vennlig hilsen,
Studieadministrasjonen v/IAKH

23. okt. 2013 16:02