Beskjeder

Publisert 19. nov. 2013 12:40

I forbindelse med eksamensinnleveringen minner vi om at IAKH bruker gammel fronterversjon ut høsten 2013.

 

Vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen v/IAKH

Publisert 23. okt. 2013 16:02

Kjære studenter,

ettersom undervisningen i dag måtte avlyses pga sykdom har vi lagt inn en forelesning fredag 1. november. Forelesningen finner sted i Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 4, kl. 14:15-16.

 

Vennlig hilsen,
Studieadministrasjonen v/IAKH

Publisert 11. okt. 2013 10:33

Hei,

me har lagt inn ei ekstarførelesing fredag 18. oktober for å ta igjen den avlyste. Førelesinga finn stad i Eilert Sundts hus, aud 3 kl. 14:15-16:00.

 

Venleg helsing,

Studieadministrasjonen v/IAKH

Publisert 25. sep. 2013 09:23

Forelesningen 25.09 er dessverre avlyst pga sykdom. Vi kommer tilbake med informasjon om når undervisingen vil bli tatt igjen.

Mvh.

Studieadministrasjonen v/IAKH