Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS2377 - Høst 2009

Kunngjøringen av karakterene er blitt noe forsinket i forhold til hva som står på emnesiden. Det har med å gjøre at en kommisjon vanligvis har tre ukers sensurfrist fra innleveringsdato, mens det på emnesiden står at sensur skal falle etter bare to uker. Vi lover å legge ut karakterene så fort de foreligger.

8. des. 2009 12:19

Det er ingen seminarundervisning i uke 34. Datoene som står oppgitt under "undervisning tid og sted" er ikke korrekte. Første gang for seminarene er i uke 38. Gruppe 1 og 3: 18. sept. Gruppe 2: 16. sept. Detaljert plan kommer neste uke.

Dag Axel Kristoffersen

20. aug. 2009 11:40